Kreslení pravou hemisférou TUŽKA - PORTRÉT

Komplexní kurz pro všechny, kdo se chtějí naučit kvalitně kreslit a zároveň projít cestou sebepoznávání a sebevědomí. 

V rámci víkendového kurzu nakreslíme v sobotu nácvikový portrét a portrét známé osobnosti, v neděli potom portrét sami sebe nebo někoho ze své rodiny.

Každý den zdokonalujeme techniky, díky tomu obrázky dosahují profesionální úrovně.

Pomocí cvičení procházíme techniky kreslení, učíme se vnímat tvary, linie, světla a stíny. Nezůstáváme však pouze u kreslení dle fotografie, třetí den zařazujeme i techniky pro reálnou kresbu předmětů.

Zakládáme si na kvalitě předávaných informací, každý účastník prochází individuálními konzultacemi a korekcemi s lektorkou. Opíráme se o zkušenosti, které plynou z naší desetileté praxe. Našimi kurzy prošlo více než 1000 spokojených dospělých účastníků a přes 300 dětí na dětských kurzech. 

Kontakt

Mgr. Martina Bajerová 603 866 263 opravdovysvet@centrum.cz